Oppmerking av parkeringsplasser

En ny oppmerking av garasjeplassen kan faktisk være kostnadseffektivt. Det hele handler om å se de beste løsningene for plassfordeling. Med mer plass kan du også tilby flere parkeringsplasser som betyr at flere betaler for å kunne stå parkert.

Vi i TM Eiendomsservice bistår deg gjerne med oppmerking for ny parkeringsplass. Over årene har vi hjulpet både næringsbygg og borettslag med oppmerking for parkeringsplasser.

Når er det behov for ny oppmerking?

I hovedsak vil det alltid være lurt å merke opp nye parkeringsplasser om du ser at de gamle linjene begynner å bli grå, eller om deler av dem er “visket” vekk. I andre tilfeller kan det være høyst aktuelt med en ny oppmerking dersom den forrige oppmerkingen ble utført med en dårlig løsning. Kanskje er det mer plass enn du tror.

Ved oppmerking av parkeringsplasser benytter vi en veldig slitesterk maling.

Konkurransedyktige priser

Som aktør innen oppmerking av parkeringsplasser utfører vi arbeidet med høy presisjon til svært konkurransedyktige priser.

Litt avhengig av hva du har behov merker vi opp parkeringsplassen din med de fargene du ønsker. Ved behov for særskilte oppmerkingsområder kan vi også utføre dette.

Oppmerking av parkeringsplasser når du trenger det

Vi vet at merking av en parkeringsplass kan være noe problematisk dersom parkeringsplassen stadig er i bruk. Vi retter oss derfor etter din timeplan og finner en tid for oppmerking av parkeringsplassen som passer deg.

Derfor er tydelig oppmerking av parkeringsplasser viktig

Oppfrisking av eksisterende parkeringsplass oppmerking er en kritisk del av vedlikeholdet for ethvert kommersielt eller offentlig område. Det kan virke som en bagatell for noen, men i realiteten spiller det en stor rolle for den daglige funksjonaliteten og sikkerheten på en parkeringsplass. Her er noen grunner til hvorfor dette er viktig:

Lett gjenkjennelse

Godt merkede parkeringsplasser er enkle å identifisere, selv fra avstand. Dette er spesielt viktig i områder hvor det er mange kjøretøyer, og forhindrer forvirring som kan oppstå ved dårlig oppmerkede eller slitt merking.

Effektiv plassutnyttelse

Når parkeringsplassene er klart og tydelig merket, optimaliseres bruken av tilgjengelig plass. Dette er kritisk for steder med begrenset parkeringsareal, da det hjelper til med å unngå unødvendig overlapping og feilparkering.

Sikkerhet

Tydelig merking bidrar også til økt sikkerhet ved å redusere risikoen for kollisjoner. Det gir også et visuelt signal om kjøreruter og fotgjengerområder, noe som er spesielt viktig i travel trafikk.

Estetisk apell

En godt merket parkeringsplass gir et profesjonelt inntrykk. Det signaliserer til dine kunder og ansatte at du legger vekt på detaljer og at du bryr deg om deres sikkerhet og velvære.

Lovbestemte krav

I mange jurisdiksjoner er det lovpålagt med klar og tydelig oppmerking. Manglende overholdelse kan ikke bare føre til bøter, men også potensielle rettssaker dersom det skulle oppstå en ulykke.

Universell tilgjengelighet

Korrekt merking inkluderer ofte også handikapparkeringsplasser, som er viktig for å overholde lovbestemte tilgjengelighetskrav og for å tilrettelegge for alle besøkende til ditt område.

Spørsmål å stille seg selv før du bestiller oppmerking

Til tross for at du kanskje har en gammel oppmerking som du ønsker å friske opp, kan det være lurt å stille seg selv noen spørsmål ved en eventuell ny oppmerking. Kanskje kan det være lurt å innføre noen nye elementer eller løsninger i garasjen?

Skal du ha fotgjengerfelt?

Skal du ha skråparkering?

Skal du ha noen spesielle symboler?

Hvilke farger ønsker du å bruke?

Hvor mange handicap-plasser skal det være?

Etter mange år i bransjen har vi god kompetanse på området og kan dermed stille opp som rådgivere under planleggingen til oppmerking av garasjen.

Pakketilbud: Vask av garasje og oppmerking av parkeringsplass

Ved oppmerking av parkeringsplasser kan vi i TM Eiendomsservice også tilby en pakke i sammenheng med vask av garasje. Det kan være fint å gjøre en ny oppmerking i forbindelse med vask av garasjeanlegget. I tillegg til at det gir garasjen en oppfriskning kan det være lurt å benytte seg av pakketilbudet om du likevel vet at du har behov for en ny oppmerking i nærmeste fremtid. Oppmerking er heller ikke spesielt dyrt sett opp mot andre tjenester i forbindelse med garasjen.