Fasaderengjøring i Oslo og omegn

Round shape

Begynner det å bli synlig at det er en stund siden fasaden fikk en vask? Gjør noe med det før smuss og skitt som har satt seg skaper permanente merker eller skader på bygget.

Uten fasadevask ser bygget eldre ut

I løpet av året vil et bygg naturlig utsettes for en del ulike naturkrefter, alt fra regn til snø og vind. Med veistøv, partikler som finnes i lufta, blader som blåser, grus og skitt som treffer fasaden vil etter hvert bygget sin overflate bli svært skitten, noe som igjen får det til å se ut som bygget kanskje er mye eldre enn det er.

Fasadevask styrker bygget ditt

En ren fasade er med på å gi en bedre presentasjon av det aktuelle bygget, både for forbipasserende, de som bruker det og eventuelle gjester. Godt vedlikehold er også viktig for at materialene som er brukt skal kunne ha så lang levetid som mulig. En del av vedlikeholdet til fasaden handler også om å forebygge for fremtiden. Når vi kommer for å utføre fasadevask vil vi også avslutte med etterbehandling som er med på å bevare en renere fasade over lengre tid.

Hvor ofte burde du utføre fasadevask?

Fasadevask bør utføres regelmessig for å bevare skjønnheten i bygningene. Det anbefales at fasadene vaskes minst en gang i året, avhengig av beliggenhet og graden av forurensning. Regelmessig vedlikehold vil også bidra til å forlenge levetiden til bygningene.

Hvem skal utføre fasadevask?

Ved valg av leverandør av fasadevask er det viktig at du finner en med erfaring innen fasadevask. Ved å benytte deg av profesjonelle kan du være sikker på at de finner frem til den beste metoden for fasadevask av ditt bygg. Dette sikrer deg at arbeidet blir utført etter korrekt metode. Samtidig vil profesjonelle ha tilgang på alt av nødvendig utstyr, spesielt hvis det er snakk om å måtte bruke lift for å komme til høyt oppe.

Hvem utfører vi fasadevask for?

I TM Eiendomsservice kan vi stille opp med fasadevask for gårdeiere, næringsbygg og borettslag i hele Oslo og Omegn.

Ta kontakt med oss i dag om du ønsker hjelp med fasadevask!